Welkom op moonrize.be

momenteel werken wij aan een nieuwe website!

Welcome to moonrize.be

currently we are working on a new website!

March/Maart 2022, full moon: new single, new website, new logo

Upcoming

‘LOST’

release: March 2022, full moon

This single is actually a kind of interlude. In my opinion, not commercial at all but very beautiful and above all ‘small and simple’

It’s mainly about friendship, about people you meet – whether or not – by chance and who will play an important role in your life.

We all learn something from eachother, we provide eachother with mirrors and confront eachother with our weaknesses, and learn from them without realizing it. It is only when we look back, that we usually become aware of what a person has meant, or still means to us.

Every ‘passer-by’ contributes to your personality in this way. The interaction with everyone ensures growth and awareness. And some people stay in your life and eventually become friends…

Deze single is eigenlijk een soort intermezzo. Mijns inziens, totaal niet commercieel maar heel mooi en vooral ‘klein en eenvoudig’

Het gaat vooral over vriendschap, over mensen die je – al of niet – toevallig tegenkomt en een belangrijke rol gaan spelen in je leven.

Wij leren allemaal wel wat van elkaar, we bezorgen elkaar spiegels en confronteren elkaar met onze zwakheden, en leren daaruit zonder we het beseffen. Alleen als we terugkijken, worden we ons meestal bewust van wat een persoon voor ons betekend heeft, of nog steeds betekent.

Iedere ‘passant’ draagt zo bij tot je persoonlijkheid. De interactie met iedereen zorgt voor groei en bewustwording. En sommige mensen blijven in je leven en worden vrienden…

Nederlands

Moonrize (Johan) is een singer/songwriter die voornamelijk liedjes schreef en meewerkte aan producties voor andere artiesten, en pas onlangs besloot zelf in de schijnwerpers te treden.

Reeds in zijn tienerjaren voelde hij dat het podium zijn echte thuis was en dat muziek en zingen voor hem de beste manier was om te communiceren. Popmuziek doet zijn hart jubelen en tijdens zijn optredens voelt hij zich weer als een kleine jongen op de speelplaats.

Hoewel hij vooral van mainstream popmuziek houdt, gaat zijn hart ook uit naar allerlei andere stijlen, zoals pop/rock, R&B, hiphop, soul, musical en klassieke muziek. Hét sleutelwoord daarbij is ‘melodie’…

Moonrize voelt geen grenzen tussen stijlen of tijdperken, en tijdens het schrijven en producen van zijn muziek kan elk geluid of ritme aangewend worden om uiteindelijk tot een nieuwe song te komen.

Moonrize bereikte reeds de officiële Belgische hitlijsten. Omdat meer en meer radiozenders wereldwijd zijn muziek draaien, werken we momenteel aan een nieuwe website, ook in het Engels.

English

Moonrize (Johan) is a singer/songwriter from Belgium, who has mainly been writing and producing for other artists, and only recently decided to step into the spotlights himself.

Already in his teens, he felt that the stage was his real home, and music was the language to speak. Pop music makes his heart shout out loud, and during his gigs he feels like a little boy again on the playground.

Although he especially loves mainstream pop music, his heart goes out to all kinds of styles, such as pop/rock, r’nb, hiphop, soul, musical and classical music. The key word here is melody…

Moonrize feels no boundaries between styles or eras, and while writing and producing his music, any sound or rhythm could get lost in his music, to eventually sound good in the end.

Moonrize has already made it into the official Belgian charts. Because more and more radio stations worldwide are playing his music, we are currently working on a new website, also in English.

Meest recente single / Latest single

(Let's Get) Serious single cover

Available on all platforms