Jo Langela promo-man en plugger van Moonrize!

Jo Langela promo-man en plugger van Moonrize!

Na vele gesprekken met verschillende firma’s en personen die zorgen voor promo en plugging, koos Moonrize uiteindelijk voor Jo Langela. Wat de doorslag gaf, was het feit dat Jo enkel praatte over de muziek en hoe hij werkt. Jo stond van bij het begin achter de...